Skip to main content
bilgisayarla dilekçe yazmak

Adres Beyanı Dilekçesi Örneği

***. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

**********

DOSYA NO : 201*/**** ESAS

Oğlum / Kızım ***** ***** aşağıda belirtmiş olduğumuz adreste oturmaktadır. Kendisine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. **/**/*****

Ad Soyad, İmza

**** **** Adresi:

**** Mahallesi, **** Sk. No: **

*****

BENZER DİLEKÇE:  Kararın elden tebliğ dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir