Skip to main content
bilgisayarla dilekçe yazmak

Aile konutu şerhi, Konut satışına tedbir konması dilekçesi

Boşanmadan önce, aile birliği tam iken alınmış olan ev, dükkan gibi taşınmazların boşanma işlemi gerçekleştikten sonra ya da başka nedenlerle satılacağı gibi bir şüphe oluşursa aşağıda örneğini yazdığımız dilekçeyi yazarak aile konutu şerhi koydurmak için mahkemeye vermek ve satışın önüne geçmek mümkündür. Bu dilekçeyi vermek için boşanmış olmak şart değildir. Davanın devam ediyorken de bu dilekçeyi aile konutu şerhi koydurmak için mahkemeye verebilirsiniz. Taşınmaz üzerine mahkeme tarafından aile konutu şerhi konulduğunda taraflardan herhangi birisi taşınmazın satışını gerçekleştiremeyecek ve satışın tamamlanması için tarafların her ikisinin de onayının olması gerekecektir. Unutulmaması gereken bir durum var ki, şerh mahkeme tarafından konmaz, mahkeme sadece aile konutu şerhinin konulmasına karar verir ve kayıtlara işlenmesi için kararı tapu müdürlüğüne gönderir. Tapu müdürlüğü tarafından taşınmaza şerh konulur. Bu işlemler genelde birkaç gün içerisinde tamamlanır.

 


Dilekçe Örneği


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

……………………

 

DAVACI : davacı adı, soyadı, T.C. kimlik numarası

ADRES : davacı adresi buraya yazılacak

DAVALI : davalı adı soyadı buraya yazılcak

ADRES : davalının adresi biliniyorsa buraya yazılacak, bilinmiyorsa bu satır yazılmayabilir.

DAVA KONUSU : AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ HAKKINDA,

AÇIKLAMALAR   :  Davalı ile resmi olarak evli iken  evlilik birliğimiz süresi içinde benimde katkılarım ve birikimimde eklenmek suretiyle, ……………………………………………………… sayılı yerde tapuda kayıtlı  taşınmazın bağımsız bölümlerinden  olan bu daireyi (konutu)  sürekli olarak kullanmak niyetiyle davalı  adına tescili yapılmak suretiyle satın alınmıştır.

Aradan geçen zaman içinde davalı ile aramızda geçimsizlik baş göstermiş olup ………..Aile Mahkemesinde ………/…… Esas sayılı dosyası ile açmış olduğum boşanma davası …../……/…… tarihinde sonuçlanarak boşanmamıza karar verilmiştir.

Davalı aile konutu olarak almış olduğumuz bu taşınmazı başkalarına satma düşüncesi içinde olduğu duyumlarını almış  bulunuyorum. Davalının böyle bir eylemi gerçekleştirmesi halinde müşterek çocuğumuzda mağdur bırakılacaktır.  Bu taşınmaz aile konutu olarak alınan yerlerdendir.  Davalı iyi niyetli değildir. Birlikte edinmiş olduğumuz ve acı ve tatlı günlerimizi birlikte geçirmek amacı ile alınan bu taşınmazın  tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

BENZER DİLEKÇE:  Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesi

DELİLLER : Tapu kaydı, tanık beyanı, TMK’nun ilgili kanun ve maddeleri ve her türlü  yasal kanıt

HUKUKİ NEDENLER  : TMK’nun 194 maddesi ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davamın kabulü ile, ………………………………………………………………. sayılı yerde tapuda kayıtlı taşınmazın tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasına,

Taşınmazın herhangi bir kayıt ile kayıtlandırılmaması, devir ve temlikinin önlenmesi için dava sonuna kadar tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. ……/……/….

DAVACI : adı soyadı, imza

 

EKLER : Nüfus cüzdanı fotokopisi (kimlik sureti)

 


Püf Noktası


ÖNEMLİ NOT: Mahkemeye vereceğiniz dilekçeyi bizzat kendiniz götürmelisiniz. Başkası ile gönderdiğiniz dilekçeler mahkeme kalemi ya da ön büro tarafından dikkate alınmayacak ve bizzat dilekçe sahibinin gelmesinin gerektiği söylenecektir. İşinizin bir an evvel sonuçlanması için dilekçenizi bizzat mahkemeye kendiniz götürün. Mahkeme yaşadığınız yer dışında başka bir şehir ya da ilçede ise dilekçenizi bulunduğunuz ilçe yada ildeki adliyenin nöbetçi aile mahkemesine vermeniz gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir