Skip to main content
bilgisayarla dilekçe yazmak

Feragat Dilekçesi (karşılıklı anlaşma)

***. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE KONYA DOSYA NO: 20**/*** Esas Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyasında her ne kadar eşimden davacı olsam da eşimle barışıp anlaştığımız için açmış olduğum davadan FERAGAT ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. **/**/**** Ad Soyad, İmza *** Mahallesi, *** Sk. *** Sitesi No:** İlçe / Şehir Tel No: 0 5** *** ** […]

Devamını Oku

idare mahkemesi

675 Sayılı KHK İdare Mahkemesi Başvurusu için Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi

675 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılan, atılan, açığa alınan kişilerin İdare Mahkemesi Başvurusu için Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi aşağıda örnek olarak sunulmuştur. 675 Sayılı KHK İdare Mahkemesi Başvurusu için Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesinin ilgili alanlarını doldurarak ilgili kuruma sunulması yeterlidir. 675 Sayılı KHK İdare Mahkemesi Başvuru *** İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA […]

Devamını Oku

anayasa mahkemesi

675 Sayılı KHK ile ihraç edilenlerin geri dönüş ve itiraz için yapması gerekenler

675 Sayılı KHK ile ihraç, başvuruya neden olan ihlalin kaynağı bir kanun (hükmünde KHK) olduğu için, OHAL KHK’larını Danıştay dahil idare mahkemelerinin iptal yetkisi yoktur. Hatta bir istisna hariç AYM’nin de iptal yetkisi yoktur (AY m. 148/1). İptal yetkisi olmayan bir mahkeme, ihlali gideremez, ihlali gideremeyen bir makam ya da mahkeme etkisizdir. Etkisiz olan mahkemelere […]

Devamını Oku