Skip to main content
bilgisayarla dilekçe yazmak

Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesi

Bazen davalı, davayı uzatmak için verdiği adreste bulunmaz ya da bulunamaz, dolayısıyla kendisine tebligat da yapılamaz. Davanın sonuçlanması için davalıya tebligat yapılması şarttır. İşte bu gibi durumlarda davalıya tebligat için davalının adresin tespit edilmesi için mahkemeye dilekçe vermek gerekir. ( Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesi ) Aşağıda örneğini yazdığımız Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesinde ilgili alanlara kendi kimlik bilgileriniz ve davalının bilgilerini yazarak ilgili mahkemeye verin.

 


 

………. AİLE MAHKEMESİNE

………….

 

DAVACI                     : davacı adı soyadı, anne baba adı, T.C. kimlik numarası buraya yazılacak

DAVALI                     : davalı adı soyadı, anne baba adı, T.C. kimlik numarası buraya yazılacak

DAVA KONUSU      : DAVALI ADINA TEBLİGAT YAPILMASI TALEBİ HK.

AÇIKLAMALAR      :

Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davanın davalısı duruşma sırasında vermiş olduğu adresinde olmadığından bahisle mahkemece verilen karar kendisine tebliğ edilememektedir.

Yukarıda belirttiğim mevcut davalının adresi üzerinden tebligata yarar adresinde tespitiyle, tespit edilecek adrese mahkeme kararının tebliğini arz ederim.

                                                                                   

…/…/2019

TALEPTE BULUNAN Adı Soyadı, imza

 

EKLER : Nüfus cüzdanı fotokopisi ya da kimlik sureti

 


 

Yukarıda örneği yazılı Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesinde ( Tebligat için davalının adresinin tespit edilmesi dilekçesi ) ilgili alanları doldurarak bulunduğunuz yerdeki nöbetçi aile mahkemesine ya da mahkemeler ön bürosuna yazdığınız dilekçeyi teslim etmelisiniz. Dilekçeniz mahkeme kalemi tarafından teslim alındıktan ve hakim havalesi yapıldıktan sonra ilgili hakkında adres araştdırması için kolluğa (emniyet ya da jandarma) müzekkere yazılacak ve davalının adresinin tespitine yönelik çalışma başlatılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT: Mahkemeye vereceğiniz dilekçeyi bizzat kendiniz götürmelisiniz. Başkası ile gönderdiğiniz dilekçeler mahkeme kalemi ya da ön büro tarafından dikkate alınmayacak ve bizzat dilekçe sahibinin gelmesinin gerektiği söylenecektir. İşinizin bir an evvel sonuçlanması için dilekçenizi bizzat mahkemeye kendiniz götürün.

BENZER DİLEKÇE:  Açılmış davadan vazgeçme dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir